Asystent

Kasjan Drogosz – w 2019 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Dyrygentura chóralna w klasie prof. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz.

Swoje umiejętności doskonali na licznych kursach, konferencjach, warsztatach i masterclass:
- 2015 r. wziął udział w warsztatach chóralnych pod okiem dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny oraz prof. Stanisława Krawczyńskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych „Kocham muzykę współczesną” w Katowicach.
- 2018 r. brał czynny udział w masterclass prowadzonych przez prof. Raula Talmara w ramach Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2018.

W latach 2014-2018 dyrygent scholi Cantamus. Dyrygent Chóru Męskiego Echo (2016 r.) Od 2017 r. Współpracuje z zaprzyjaźnioną scholą akademicką parafii św. Rocha w Poznaniu poprzez warsztaty, jak i wspólne projekty takie jak prawykonanie Drogi Krzyżowej poznańskiej kompozytorki Weroniki Wojtanowskiej.