Asystent

 

Daniel Iwanowski - Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu kierunków Edukacja Muzyczna i Dyrygentura Chóralna w klasie dyr. prof. Marka Gandeckiego. Swoje wykształcenie zawodowe z tytułem organisty zdobył kończąc Salezjańską Ogólnokształcącą  Szkołę Muzyczną im. A. Chlondowskiego w Lutomiersku. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach u takich osób jak prof. A. Chorosiński, prof. J. Grubich, M. Dyżewski, prof. J. Hofer (Gratz) czy prof. S. Landale. W 2008r brał udział w warsztatach „Emisji głosu dzieci i młodzieży w śpiewie zespołowym” pod okiem dr A. Ticha. Założyciel i dyrygent chóru Gaudio Personat  (2010 - 2014). W latach 2011-2012 prowadził chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu a w latach 2013-2015 Chór Castellum Cantans) Obecnie doktorant w dziedzinie Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od początku swojej samodzielnej działalności artystycznej organizuje warsztaty dla chórów, przeglądy i koncerty muzyki chóralnej, oraz współpracuje z różnymi zespołami wokalnymi w kraju.