II Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich

II Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich odbył się w dniach 25 - 28 września 2014 w Poznaniu. Zgromadził siedem zespołów lekarskich, które wspólnie koncertowały, uczyły się i integrowały. Warsztaty chóralne prowadziła m.in. Agnieszka Franków-Żelazny i Hanna Zajączkiewicz. Koncert Finałowy odbył się w kościele oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

Uczestnicy II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Lekarskich:
1. Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu – ORGANIZATORZY
2. Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie
3. Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu
4. Chór Warmińsko-Mazurksiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
5. Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
6. Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
7. Chór Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

Cele Festiwalu:

promocja sztuki chóralnej
propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewu zespołowego
doskonalenie poziomu artystycznego polskich chórów lekarskich
integracja środowiska lekarskiego
kultywowanie bogatych tradycji chóralnych Wielkopolski
prezentacja najnowszych odkryć w dziedzinie polskiej muzykoterapii
wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami


Charakter Festiwalu:
Festiwal ma charakter warsztatowo – konfrontacyjny, niekonkursowy.