I Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich

I Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich

I Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich odbył się w dniach 20 - 23 września 2012 w Ostrowie Wielkopolskim. Zgromadził sześć zespołów lekarskich z Białegostoku, Katowic, Olsztyna, Szczecina, Warszawy i Poznania.
Poza koncertami festiwalowymi odbyły się także warsztaty chóralne dla zespołów biorących udział w Festiwalu prowadzone przez profesjonalną kadrę warsztatową z całej Polski.

Cele Festiwalu:
promocja sztuki chóralnej
propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewu zespołowego
doskonalenie poziomu artystycznego polskich chórów lekarskich
integracja środowiska lekarskiego
kultywowanie bogatych tradycji chóralnych Wielkopolski
prezentacja najnowszych odkryć w dziedzinie polskiej muzykoterapii
wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami

Charakter Festiwalu:
Festiwal ma charakter warsztatowo – konfrontacyjny, niekonkursowy.