Warsztaty

II OFChL


Wykład Inauguracyjny
"Polska muzyka chóralna w blasku pontyfikatu Jana Pawła II"
Marek Dyżewski

Warsztat
"Rozśpiewanie"
dr n.med. Hanna Zajączkiewicz
 
Warsztat

"Luminous Night of the Soul (Ola Gjeilo)"
dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 
I OFChL
Wykład Inauguracyjny
„Najnowsze odkrycia i osiągnięcia muzykoterapii polskiej i światowej”
dr Elżbieta Galińska (Warszawa)

Wykład i warsztat

„Prawidłowy oddech warunkiem dobrego śpiewu - ćwiczenia praktyczne”
lek. mgr Hanna Zajączkiewicz (Białystok)

Wykład

„Sposoby wykonawcze muzyki chóralnej w różnych stylach i epokach muzycznych”
prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (Poznań)

Warsztaty ćwiczeniowe

„Sposoby wykonawcze muzyki chóralnej w różnych stylach i epokach muzycznych”
dr Agnieszka Franków-Żelazny (Wrocław)